پوستر

طراحی پوستر – اولین همایش علمی فرهنگی نوشیکا

طراحی پوستر – نمایشگاه نقاشی و گرافیک نوشیکا

پوستر – روز ملی سینما

پوستر / مارینا